To home page

Back to map

Back to Map


Itu'ti'u

Government Station at Ahau

District Chief and Representative to the Rotuma Council

Gagaj 'es Itu'u

MARKAO

Mata

Tanu Antonio


Subchiefs

As togi

Locality

IRAV(faufisi)

Savlei

KONA'

Savlei

VAIVAO

Lau

TEPA

Lau

TIVAO

Feavai

MARASIA

Tuakoi

FEREI

Tuakoi

TIUSEK

Tuakoi

VEU

Motusa

REUAS

Motusa

TOKAGSAU

Motusa

VAENUK

Ropure

FORAGMANTIU

Melsa'a

TIGAREA

Losa

Satellite Dish at Ahau

 

Gordon Macgregor's Notes on Itu'ti'u


Dr. H.S. Evans Notes on Chiefly Titles (1950)

Village

Ho'aga

As Togi (Title)

Fuag Ri

Hapmafau

Tarsua

UFAGATA

Rifo'ou

Hapmafau

Tarsua

MARASEA

Hapmafau

Tuakoi

TUISEK

Suramua

Hapmafau

Tuakoi

FEREI

Ariora

Hapmafau

Arou

URAKMATA

Hanistotoka

Hapmafau

Savlei

KARMOAN

Ferkofi

Hapmafau

Savlei

KAFUNIAK

Hapmafau

Savlei

FATNEFAO

Rimou

Hapmafau

Savlei

IRAO

Hapmafau

Utmarei

TURAGTUA'

Farmatogi

Hapmafau

Utmarei

TEIAO

Hapmafau

Raksa'a

FONMON

Hapmafau

Tagmea

TAUTAF

Ahoi

Hapmafau

TAGMEA

PEIAO

Rihui

Hapmafau

Feavarere

TAIPOU

Hapmafau

Feavai

FONMON

Memalagi

Hapmafau

Husila

TIVAO

Rogrogi

Hapmafau

Lau

VAIVAO

Hapmafau

Lau

TE'PA

Folpule

Hapmafau

Lau

TOKOARA

Hapmafau

Lau

TAIO

Hapmak

Ropure

MANUA

Rimanu

Hapmak

Ropure

RI'IOM

Rifou

Hapmak

Ropure

VAENUK

Nukualofa

Hapmak

Mea

KAITU'U

Hapmak

Salvaka

AROF

Hapmak

Salvaka

FAKSAFANON

Mautitoka

Hapmak

Salvaka

FORMANTIU

Hapmak

Melsa'a

KONO'

Ritori

Hapmak

Melsa'a

URAKMATA

Ofmormea

Hapmak

Melsa'a

FATNEFAU

Hapmak

Poiva

TARUP

Ahou

Motusa

Else'e

TIFARE

Motusa

Else'e

FIMAITU

Jumjumi

Motusa

Else'e

MÖS

Motusa

Else'e

TOKROA

Gasava

Motusa

Else'e

GARAGSAU

Volsesei

Motusa

Else'e

KONO'

Motusa

Uanheta

IROA

Tolagvaka

Motusa

Elsio

REUASA

Aikala

Motusa

Elsio

TUKAGSAU

Jojata

Motusa

Mofmanu

VEU

Farsau

Motusa

Mofmanu

SOKRA'A

Motusa

Mofmanu

FORMANTIU

Faumon

Motusa

Mofmanu

MARKAO

Fagmon

Motusa

Mofmanu

FIROA

Auta

Motusa

Fapufa

MUNUA

Rivau

Losa

Losa

TAROU

Rihoi

Losa

Losa

TIGAREA

Sorau

Losa

Losa

VAIVAO

Farsamoa

Losa

Halafa

TU'TAPOA

Inironi

Losa

Laglulu

URVARU

Soroagteveke


To home page

Back to map

Back to Map