To home page

Back to map

Back to Map


Malhaha

Methodist Church in Malhaha

 

District Chief and Representative to the Rotuma Council

Gagaj 'es Itu'u

FAKARU'ETOAG

Mata

Ramsese Hanre

 

         Subchiefs

As togi

Locality

FIKITU'A (faufisi)

Pepheua

VAROMUA

Else'e

SAUFO'OU

Elsio

SOLVAI

Pepheua

TAMANAO

Else'e

TUIROTUMA

Elsio

Gordon Macgregor's Notes on Malhaha
Dr. H.S. Evans Notes on Chiefly Titles (1950)

Village

Ho'aga

As Togi (Title)

Fuag Ri

Else'e

Vagrua

TAMANAO

Else'e

Vagrua

IRAO

moved to Savlei

Else'e

Vagrua

PAK

Else'e

Uanheta

RAIKATOAG

Farsau

Else'e

Hoipori

FAGROSI

Else'e

Hoipori

SAURORO

Hoipori

Else'e

Hoipori

VAROMUA

Else'e

Pepheua

FATAFESI

Sauporporo

Else'e

Pepheua

SOLVOL

Sauporporo

Else'e

Pepheua

TUAK

Sauporporo

Else'e

Pepheua

MOS

Matameamea

Else'e

Pepheua

MOMEATA

moved to Noatau

Elsio

Puka

TAKALA

Puka

Elsio

Voi

SAURIAK

Elsio

Voi

FI TIMAREA

Elsio

Tirftok

UAF

Elsio

Ferema

VASEA

Su'ura

Elsio

Ferema

TAUMATEFA

Elsio

Faktarou

SAUFO'OU

Faktarou

Elsio

Meliko

TAFUA

Hofpofu

Elsio

Muaghoi

IROA

Muaghoi

Elsio

Apea

FESKATOA

Apea

Elsio

Toga

TUROTUAM

Rilamlama


To home page

Back to map

Back to Map