To home page

Back to map

Back to Map


Oinafa

The beach at Oinafa

District Chief and Representative to the Rotuma Council

Gagaj 'es Itu'u

KAUSIRIAF

Mata

Tarterani Rigamoto


Subchiefs

As togi

Locality

SAUTIAK

Oinafa

NIOMFAG

Oinafa

MUAROR

Oinafa

POAR

Oinafa

FORAGHANUA

Lopta

KATOAGTAUMUA

Paptea

RAIVAI

Paptea

Gordon Macgregor's Notes on Oinafa

 


Dr. H.S. Evans Notes on Titles (1950)

Village

Ho'aga

As Togi (Title)

Fuag Ri

Lopta

Hua

FONMON

Su'ura

Lopta

Hua

TAIPOU

Lopta

Hua

TAVOI

Saukafu

Lopta

Hua

FE'EF

Saukafu

Lopta

Voita

FORAGHANUA

Lopta

Voiea

MAKAHUNI

Hofta

Lopta

Voiea

SAMANEA

Lulalo

Lopta

Voiea

TAUSIA

Purotu

Lopta

Tamura

TARUPEA

Tamura

Lopta

Paolo

MAKRAO

Farsau

Oinafa

Vaitoka

NIUMFAGA

Rimanu

Oinafa

Vaitoka

SAKMAN

Sausiri

Oinafa

Vaitoka

MANAVA

Rifo'ou

Oinafa

Lepi

POAR

Oinafa

Farsau

FORSEFAU'UA

Rihui

Oinafa

Farsau

TOKANIUA

Ofoftoka

Oinafa

Farsau

KAUSIRIAF

Oinafa

Utmarei

MUAROR

Su'ura

Oinafa

Utmarei

NIUA

Paptea

Sauhata

VAKMATUA

Niuhafoi

Paptea

Melia

KAUTANE

Paptea

Melia

TIUMAFUA

Rumanu

Paptea

Ohu

FAGMANIUA

Paptea

Ohu

KATOAGTAUMUA

Savaiki

Paptea

Papteamokui

RAIVAI

Farsamoa


To home page

Back to map

Back to Map